Bc. Kateřina Skotnicová

Pánevní dno = živá bytost

Ano, pánevní dno můžeme vnímat také jako živou bytost. K tomu, aby se mu dobře dařilo, potřebuje dech, který ho oživí, který přinese do našeho centra čerstvost, svěžest. Potřebuje výživu, kterou mu dáme svou pozorností, láskou k našemu tělu, k naší pánvi. Pánevní dno touží po pohybu, který ho udržuje živé a pružné. A v neposlední řadě je pro něj důležitá relaxace, čas v klidu, v tichu, v hlubokém napojení na sebe, na moudrost našeho těla.

to vše a mnohé další nabízí účinná a celostní metoda Školy pánevního dna
(www.skolapanevnihodna.cz)
METODA „3×3“
3 roviny (fyzická, emoční, energetická) x 3 patra těla (krk, pánevní dno, chodidlo)

Tento ucelený koncept propojuje znalosti západní moderní medicíny s psychosomatickým pohledem a ověřenými postupy a technikami východních nauk. Vnímá ženu a její pánevní dno, nejen ve fyzické rovině, ale také v emoční a energetické. Hledá a nachází souvislosti mezi svaly, emocemi a ženskou energií. Zároveň také objasňuje vztahy mezi třemi patry těla krkem, pánevním dnem a chodidly.

S čím vám může metoda „3×3“ pomoci?

Tajemství ženskeho pánevního dna pohledem západu i východu I. Základní kurz

pánevní dno ve třech rovinách – fyzické, emoční a energetické

 1. rovina fyzická
  vysvětlení základních anatomických pojmů, pomocí modelu se naučíme lokalizovat tři základní svalové vrstvy pánevního dna, které pak budeme za pomoci jemných cvičení hledat a aktivovat, práce s dechem, vědomá relaxace
 2. rovina emoční
  psychosomatický pohled na naši pánev, ženské pánevní dno je citlivý emoční barometr, využijeme bioenergetická cvičení, která nám pomohou uvolnit napětí a blokace v pánevní oblasti
 3. rovina energetická
  napojíme se na naše pánevní dno pomocí jednoduchých technik vycházejících z východních nauk, naučíme se pomocí tzv. PC pumpy čerpat ženskou energii

Tajemství ženskeho pánevního dna pohledem západu i východu II. Pokročilý kurz

rozšíříme o patra – krku, pánevního dna (to už známe), chodidla
(všem třem patrům se budeme věnovat ve všech třech rovinách – fyzické, emoční i energetické)

 1. patro krku
  jednoduchá cvičení ke stabilizaci krční páteře, bioenergetická cvičení k uvolnění emocí uložených v oblasti krku, v energetické rovině se naučíme používat lebeční čerpadlo jako součást pánevního dna
 2. patro pánevního dna
  prohloubíme vše, co už známe ze základního kurzu, fyzickou rovinu obohatíme o cvičení s pomůckami, emoční rovinu rozšíříme o další bioenergetická cvičení, v energetické rovině se hlouběji napojíme na dech
 3. patro chodidla
  opět projdeme všechny tři roviny, vysvětlíme si souvislosti mezi kondicí pánevního dna a chodidly, procítíme naše kořeny, naučíme se uzemňovací techniky