Bc. Kateřina Skotnicová

„Ponořením do tmy, do našich
vnitřních hlubin, dostáváme
možnost vzlétnout ke světlu
svobodně a lehce jako vážka…“

Aktuální nabídka